Categorieën
Actueel Employee relationship management Employer Branding Positionering

Investeren in vernieuwende zorg. Maar hoe kom je aan talent?

Hoera, er is een convenant gesloten waarin een groot aantal partijen (o.a. Actiz, GGz, Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars NL) in de zorg aangeven dat ze substantieel willen ‘investeren in vernieuwende zorg’.

Zeven speerpunten worden er gegeven. Naast grotere betrokkenheid van de patiënt en digitale zorg en innovatie, wordt er gelukkig ook geïnvesteerd in voldoende gekwalificeerde zorgverleners. Expliciet wordt benadrukt dat het vooral gaat om investeren in de zorg zelf, niet in grote systeemveranderingen.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Al eerder schreef ik een aantal blogs over het imago en de reputatie van de zorg op de arbeidsmarkt. Daar ligt in het kader van dit goede nieuws een wezenlijke uitdaging. Het is natuurlijk geweldig dat er ruimte is voor nieuwe investeringen, maar dan heb je wel de juiste talenten, in de juiste hoeveelheden nodig, om die investeringen daadwerkelijk om te zetten in mooie daden. En daar kan de sector mijns inziens wel wat hulp bij gebruiken, zoals ook deze week is te lezen in Intermediair. Om te zorgen dat er voldoende talent de sector instroomt, zal er ook veel aandacht en energie gaan zitten in het aantrekkelijk maken van de sector voor talent dat op dit moment nog in het geheel niet denkt aan een carrière in de zorg. Dat vereist wel enig denk- en doewerk. Natuurlijk wordt er al veel beleid gemaakt op de nakende tekorten. VWS, OCW, opleidingen, diverse samenwerkingsverbanden; allen zijn zij hard bezig om zaken voor elkaar te krijgen. Maar substantieel werk maken van het imago van de sector, daar mag best wat meer energie ingestoken worden. Al was het maar om er voor te zorgen dat de torenhoge ambities van de zestien zorgorganisaties ook daadwerkelijk waargemaakt kunnen worden.

Bijkomend voordeel is dat innovaties en nieuwe technologie de zorg ook aantrekkelijk maken voor talenten die tot op heden niet echt geïnteresseerd waren in de sector.

‘Ruimte voor samenwerking, ruimte voor vertrouwen.’ Dat is het motto waarmee dit initiatief de wereld ingaat. Dat spreekt mij als oprichter van de Zaak van Vertrouwen natuurlijk zeer aan. Daarnaast ben ik lid van het Employer Brand Netwerk, een informeel platform van acht specialisten op arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen. Wij zouden graag eens met de initiatiefnemers van dit prachtige project rond de tafel gaan om te kijken hoe wij gezamenlijk substantieel en structureel de instroom van talent in de zorg kunnen bestendigen.

Joost Schrage is oprichter van De Zaak van Vertrouwen