Categorieën
Employer Branding Organisatie & processen Projectmanagement

Een sterke business case voor Employer Branding

Budgetten staan onder druk. Richting management is meer dan ooit een goed verhaal nodig: wat levert Employer Branding nu precies op? Onlangs organiseerde ik met de experts uit dit netwerk een business brunch rond dit thema. Hoe bouw je een sterke business case voor Employer Branding? Hoe kom je tot een goed verhaal en hoe krijg je het vervolgens intern verkocht?

Concreet is een business case een rapport dat een bepaalde investering financieel of inhoudelijk ‘rechtvaardigt’. Het kan gaan om kostenbesparing, omzetverhoging of kwaliteitsverbetering. Soms ook is een investering onvermijdelijk, bijvoorbeeld bij vervanging van middelen en materialen. In alle gevallen moet een investering bijdragen aan de doelstellingen van een organisatie en aansluiten op de strategie en visie.

Voordelen en nadelen

Hét grote voordeel van een business case is dat elke investering zowel financieel als inhoudelijk onderbouwd moet zijn. Altijd moet duidelijk zijn wat de toegevoegde waarde is van de investering. Dit zorgt uiteindelijk voor minder verkeerde investeringen. Nu is het relatief gemakkelijk om de cijfers boven water te krijgen die zijn gekoppeld aan recruitment. Zodra het gaat om Employer Branding wordt het wat lastiger. Hoe ga je de opbrengsten van Internal Branding meten? Hoe beïnvloeden het corporate merk en het werkgeversmerk elkaar?

Een nadeel is dat de uitvoering van de business case tijd en geld kost. Daarbij is een business case geen garantie voor het succes van de investering. Goed meten, ‘de harde cijfertjes’, is en blijft lastig, zeker in het geval van Employer Branding. Zo kan het gebeuren dat je als werkgever een prima reputatie hebt, maar dat de juiste mensen toch niet bij je willen werken. Een opmerkelijke tendens is dat organisaties bezig zijn met reorganiseren, moeten inkrimpen maar tegelijkertijd werven voor andere functies. Daarom is het belangrijk om te blijven investeren. In het werkgeversmerk, in je goede mensen. Want de beste mensen zijn bij reorganisaties vaak als eersten weg.

Aan de slag met je business case

Als je via Google zoekt vind je veel templates van business cases. Mijn advies: eenvoud voorop. Beschrijf alleen dat wat nodig is om een verantwoorde beslissing te nemen. Dit zijn de belangrijkste onderdelen:

Fictieve business case

In deze whitepaper – Hoe maak ik een business case voor Employer Branding? – staat een beknopt voorbeeld van een fictieve business case Employer Branding. Je zult het zien, een business case voor Employer Branding is echt geen hogere wiskunde. Ga ermee aan de slag. Schrijf je plan en neem gerust even contact met mij op als je iemand zoekt die je plan kan reviewen. Veel succes!

‘Bedrijven die tijdens een laagconjunctuur gewoon doorgaan met investeren voor de lange termijn en evenmin rigoureus snijden in de lopende kosten, laten als de economie weer aantrekt veel betere resultaten zien.’ – Quote van McKinsey, gebaseerd op hun meer dan 20 jaar lopende internationaal vergelijkend onderzoek onder grotere organisaties.