Wie weet er beter wat er leeft en wat er speelt binnen een organisatie én waarom je er wel (of juist niet) moeten komen werken? Dat is de medewerker zelf, u dus. Maar hoe maakt u van deze vaak ongestructureerde kennis een herkenbaar en aantrekkelijk employer brand?

De Doorzaagsessie is een high-speed workshop waarin specialisten uit het Employer Brand Netwerk samen met u onderzoeken wat de kracht is van uw organisatie. Hieronder leest u in zeven vragen met antwoorden alles over de Doorzaagsessies, waarin u uw arbeidsmarktvragen voorlegt aan experts op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en employer branding.

Wat?

Een Doorzaagsessie is een bijeenkomst waarin experts op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en employer branding met u in gesprek gaan over uw strategische arbeidsmarktvraagstukken op de middellange en lange termijn. In twee a drie uur wordt in een aantal rondes toegewerkt naar een concreet advies.

Wie?

De experts die samen met u de sessie ingaan, maken deel uit van het Employer Brand Netwerk. Een selecte groep zelfstandige professionals met ieder hun eigen specialisme op het gebied van employer branding en arbeidsmarktcommunicatie.

Waarom?

Als werkgever is het goed om af en toe afstand te kunnen nemen. Maar dat is lastig wanneer u er dagelijks bovenop zit. In een Doorzaagsessie worden uw organisatie en problematiek van buitenaf bekeken. U krijgt een spiegel voorgehouden waarmee u nieuwe en frisse inzichten krijgt.

Wanneer?

Een Doorzaagsessie vindt plaats wanneer het u uitkomt, maar meestal aan het einde van de middag of het begin van de avond.

Waar?

De Doorzaagsessie organiseren wij het liefst bij u op locatie of in uw organisatie. Als u een andere locatie wenst, is dat natuurlijk mogelijk. Locatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Hoe?

Als u interesse heeft, kunt u uw situatieschets met alle vragen en dilemma’s in één A4-tje aan ons voorleggen. Op basis hiervan plannen we een intakegesprek met twee experts van het Employer Brand Netwerk. In dit intakegesprek wordt uw vraag verder uitgediept en de werkwijze van de Doorgzaagsessie verder toegelicht.

Op basis van het intakegesprek wordt een definitieve datum ingepland voor de sessie. Vanuit de opdrachtgever verwachten wij dat er iemand van de directie aanwezig is, naast vertegenwoordigers van HR, recruitment en communicatie. Het Employer Brand Netwerk vaardigt per sessie gemiddeld vier experts af.

De adviezen die u krijgt zijn geen kant en klare oplossingen, maar bieden u als werkgever een kader om mee verder te bouwen. Het Employer Brand Netwerk kan u na de sessie verder helpen bij het uitwerken van het advies en/of het implementeren van vervolgacties.

Wat kost het?

Per Doorzaagsessie rekenen wij een vaste onkostenvergoeding van 750 euro. BTW is niet van toepassing. Daarnaast zijn locatie en catering voor rekening van de opdrachtgever. Verder vragen we van u als werkgever een tijdsinvestering (A4, intakegesprek, voorbereiding, Doorzaagsessie) en toestemming om uw casus voor PR-doeleinden te mogen gebruiken.

Meer info?

Als u meer wilt weten, kunt u een mail sturen aan: info@employerbrand-netwerk.nl.