Joost Schrage

About Joost Schrage

“Vertrouwen begint bij het waarmaken van je belofte. De belofte, ook die aan de arbeidsmarkt, is voor mij het ondergeschoven kind van communicatie. Er wordt te veel beloofd, te weinig waargemaakt. In al mijn werkzaamheden de afgelopen jaren is dat mijn drijfveer. De basis van de belofte wordt gevormd door een scherpe positionering. Hierin komt de kern van de organisatie krachtig naar voren. Pas als je zelf duidelijk weet waar je voor staat, is het mogelijk een ander te verleiden. Positioneren betekent vooral op zoek gaan naar wat in de haarvaten van je organisatie zit. En keuzes maken en trouw blijven aan die keuzes. De afgelopen jaren heb ik voor vele organisaties (arbeidsmarkt) positioneringen gedaan. De basis van mijn kennis is gelegd bij diverse organisatieadvies- en reclamebureaus (o.a. Deloitte, Berenschot, ARA en TMP Worldwide). Vanaf 2010 werk ik zelfstandig bij De Zaak van Vertrouwen.”