Categorieën
Employee relationship management Employer Branding Recruitment

Employer Branding voor Nomaden?

Voorspellingen zeggen dat in 2020 ruim één derde van alle banen in Nederland flexbanen zijn. Dan werken 2,5 mln. mensen als uitzendkracht, gedetacheerde, ZZP-er, freelancer, etc. Bijna overbodig om te zeggen dat dit een aardverschuiving betekent, met grote gevolgen voor Employer Branding. Het gaat zelfs veel verder dan alleen flexwerken. Nu werkgevers de belofte van lifetime employment achter zich hebben gelaten, gaat het lifetime commitment van werknemers ook verdwijnen. Generatie Y begrijpt dat als geen ander. Loyaliteit is voor hen prima, voor de duur van het project.

nomaden

Mijn stelling is dan ook, dat we Employer Branding in de nabije toekomst vooral zullen richten op nomaden. Werknemers ‘zonder vaste woon-of verblijfplaats’. Zij trekken met hun kennis en kunde tussen verschillende klanten rond. Het is trouwens nog geen eeuw geleden dat boerenknechten precies dat deden.

Employer Branding voor nomaden betekent dat je het zender-ontvanger model definitief kunt vergeten. Talent verhuurt zich aan het bedrijf met het beste aanbod. Talent stelt tegenover Employer Branding haar eigen Personal Branding. Facebook en LinkedIn zijn er groot mee geworden. Succesvolle matches komen daar tot stand, waar beide partijen begrijpen dat het gaat om interactie en dialoog. Waarmee we recht doen aan de nieuwe gelijkwaardigheid tussen werkgever en werknemer, ook in de communicatie.

Bedrijven als Apple en Google realiseren zich dat het gaat om de echte ervaringen met het werkgeversmerk. Dat social networks, ambassadeurs en storytelling doorslaggevend zijn voor het kunnen aantrekken van de beste mensen. Dat jong talent, nomaden als zij zijn, eerst moet rijpen in Talent Pools en Talent Communities. Relatiemarketing, voordat de recruiter toe kan slaan.

Uit onderzoek van Employer Brand International Research 2014 blijkt dat 17% van de onderzochte bedrijven zegt een heldere Employer Brand strategie te hebben. En ondertussen zijn de nomaden op pad, waarbij ze die andere 83% misschien wel eens per toeval tegenkomen. Dat lijkt op het eerste gezicht een Fata Morgana.

Maar er is hoop. Er zijn werkgeversmerken die veel van wat we genoemd hebben, toepassen in de praktijk. Dat zijn de Oases waar de beste nomaden op hun trektochten in elk geval langskomen. Omdat die werkgeversmerken zorgen, dat hun reputatie klopt en door voldoende ‘buzz’ bekend is. Daar trekt de karavaan niet gewoon verder, maar verblijft er voor langere of kortere tijd maar wat graag.