Categorieën
Employer Branding

Employer Branding heeft hoogste prioriteit

Werkgevers willen de juiste medewerkers vinden, binden, boeien. Hiervoor is een sterk werkgeversmerk onontbeerlijk. De werkgever wil zo sterk en positief mogelijk in de mindset van de klant terechtkomen. In dit geval de potentiële werknemer. Maar ook medewerkers hebben baat bij heldere werkgeversmerken.

Positieve, unieke positie
Welke werkgever kies je uit al die verschillende mogelijkheden? Dit vraagt om Employer Branding.

Employer Branding is het verkrijgen en behouden van een positieve, unieke positie als werkgever in de mindset van voormalige, huidige én toekomstige medewerkers met als basis de identiteit, de merkwaarden van de werkgever.

Authenticiteit en bezieling
Een merk komt pas in de mindset van potentiële medewerkers wanneer het authentiek is. Het merk moet dicht bij de organisatie-identiteit blijven en in verbinding staan met de waarden, met de ziel van de organisatie. Het bepalen en verwoorden van deze ziel is vaak lastig. Vraag je collega’s maar eens: wat geeft je bezieling? Wat geeft je energie? Hoe maakt onze organisatie het verschil? Employer Branding heeft dus de hoogste prioriteit. Elke organisatie staat namelijk voor twee uitdagingen: het vinden en boeien van medewerkers.

Vinden
Het werkgeversmerk moet helpen bij het vinden van de juiste medewerkers. Die nieuwe medewerkers moeten natuurlijk passen bij de organisatie. Intern en bij hun externe contacten. Met een helder inzicht in de merkwaarden van de organisatie krijgt het werven en selecteren van nieuwe medewerkers een duidelijke focus. Employer Branding geeft zo de selectiecommissie en de sollicitanten een duidelijk houvast.

Boeien
Voelen de medewerkers zich verbonden aan de organisatie dan moet dat natuurlijk zo blijven. Is de eensgezindheid groot en zijn de waarden, meningen en het gedrag van de medewerker uniform, dan kan de organisatie ook beter tegen een ‘stootje’ of inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Een gedeelde identiteit maakt dat medewerkers geboeid blijven. Zich betrokken voelen. En zich inspannen voor de organisatie in zijn geheel.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Employer Branding legt een belangrijk manco van veel organisaties bloot. Het dreigt vaak uiteen te vallen in Employer en Branding. Employer belandt bij de HR-afdeling en Branding is het domein van de communicatieafdeling. Daar gaat het mis. HR en communicatie moeten elkaar juist opzoeken. Laat HR-afdelingen vanuit hun ‘mensen’-achtergrond meer kennis vergaren over Employer Branding. Medewerkers zijn immers de belangrijkste klanten van organisaties. En communicatieafdelingen mogen op hun beurt meer begrip krijgen van human capital. Zij moeten de mensen binnen de organisatie als doelgroep gaan zien en ontdekken wat ze zoeken, willen en wensen.

HR & communicatie
Het lijkt of in de praktijk steeds meer communicatieprofessionals terechtkomen in HR-functies, en vice versa. Steeds vaker ontstaat er een goed geoliede samenwerking tussen HR en communicatie. Kunnen HR en communicatie samen de uitdaging aangaan die Employer Branding biedt? Of zijn sociale media voor de HR-afdeling te snel en pensioenconstructies voor het communicatieteam te ingewikkeld?